Καλέστε τώρα στο

26410          54072

και κερδίστε !

Συνήθεις ερωτήσεις

1. Τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος για τις δημοσιεύσεις;

Άρθρο 232 ν.4072/2012
Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

2. Και αν η εταιρεία μας δεν έχει ιστοσελίδα;

Γιαυτό είμαστε εμείς εδω. Σας απαλλάσουμε απο την ανάγκη και τα έξοδα κατοχύρωσης ονόματος, φιλοξενίας ιστοσελίδας, δημιουργίας περιεχομένου και συντήρησης (αν βέβαια θέλετε κάτι τέτοιο, με χαρά μας θα το αναλάβουμε για σας!).
Η προσφορά της e-isologismoi.eu καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του νόμου καθώς οι ισολογισμοί και οι λοιπές ανακοινώσεις δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα που δημιουργείται ειδικά για σας, φέρει τα στοιχεία της εταιρείας σας και έχει δική της διεύθυνση του τύπου etaireia.isologismoi.net.

3. Δηλαδή είνα υποχρεωτικό να δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο;

'Οχι βέβαια! Αν είστε παραδοσιακοί μπορείτε να συνεχίστε όπως στο παρελθόν. Απλώς θα συνεχίσετε να ξοδεύετε πολύ περισσότερα και να καθυστερείτε περισσότερο...

4. Τι πρέπει να κάνουμε με το Γ.Ε.ΜΗ.;

Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσής τους και αφού καταβληθεί το σχετικό παράβολο, όποτε οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνουν στις κατωτέρω ενέργειες:
- καταχωρούν την αίτηση/ δήλωση
- δίνουν ΚΑΚ
- συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο “website” της εφαρμογής του Γ.Ε.ΜΗ. και
- ανεβάζουν στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση, ως εξής :  "Την .... -....201... καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ............ η από ......- ...... -201... αίτηση/ δήλωση της ιστοσελίδας (www. ......... . ...) της Εταιρείας με επωνυμία «......................», το διακριτικό τίτλο «..........» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ............ ."

5. Είμαι ο πρόεδρος (ή διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος κλπ) και έχω δική μου ιστοσελίδα. Μπορώ να αναρτώ εκεί τα δημοσιευτέα έγγραφα της εταιρείας μου;

Επειδή στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται σαφώς ότι : "Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ /ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας», διευκρινίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρείας και όχι του εκπροσώπου, μετόχου κλπ περισσοτέρων ΑΕ.

6. Γνωστοποίησα την ιστοσελίδα. Τι άλλο πρέπει να κάνω με το Γ.Ε.ΜΗ.;

Oι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, δεδομένου ότι, στο ίδιο ως άνω άρθρο 232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο ν. 2190/1920 και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο Γ.Ε.ΜΗ.) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης). [Πχ Αν μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα γίνει τον Νοέμβριο, αλλά η γνωστοποίηση στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνει στις 15/12 και η συνέλευση συγκληθεί στις 31/12, τότε η ανάρτηση είναι εκπρόθεσμη και η συνέλευση μπορεί να πάσχει ή να προσβληθεί για ακύρωση].

7. Ποιές τεχνικές γνώσεις πρέπει να έχουμε;

Για να διαβάζετε αυτές τις απαντήσεις, έχετε όσες γνώσεις είναι απαραίτητες. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Το τεχνικό κομμάτι της δημοσίευσης το χειρίζεται η e-isologismoi.eu για λογαριασμό σας.

8. Ωπ!! έκανα λάθος..

Κανένα πρόβλημα. Η διόρθωσή του απέχει μόνο ένα τηλεφώνημα ή ένα e-mail. Δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεστε και βέβαια να ξοδεύεστε όπως στο παρελθόν.

9. Σε ποιά μορφή παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις μου.

Όλες οι δημοσιεύσεις μετατρέπονται απο την e-isologismoi.eu σε αρχεία τύπου pdf ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμα απο όλα τα συνηθισμένα μέσα. Αν έχετε κάποια άλλη προτίμηση, ευχαρίστως να το συζητήσουμε.

10. Ωραία, αναρτήσατε τον ισολογισμό μας! Τελειώσαμε;

Αυτό θα έλειπε... Πρέπει να ανακοινώσετε στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ. τη διεύθυνση δημοσίευσης που θα σας δώσουμε, όπως περιγράψαμε παραπάνω. Αυτό γίνεται  μόνο μια φορά. Τις επόμενες φορές απλώς ανακοινώνετε τη δημοσίευση. Για να περιοριστεί η ταλαιπωρία σας, προτείνουμε ν' αναρτάτε πρώτα σε μας τον ισολογισμό σας και μετά να ενημερώνετε το Γ.Ε.ΜΗ. δίνοντάς του ταυτόχρονα τον ισολογισμό σας για δημοσίευση όπως προβλεπει ο νόμος.

11. Ναι, αλλά έχουμε και άλλες απορίες.

Είμαστε στη διάθεσή σας να τις απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress